Adatvédelmi SzabályzatAdatvédelmi Szabályzat

Frissítve: 2022.01.31.

 1.) Amit a szabályzatról általánosságban tudni érdemes.

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldal adatkezelését szabályozza: www.jogaoktatokepzes.com 

1.1 Mi a szabályzat célja

Fontos a partnereink bizalma, így elkötelezettek vagyunk a gyűjtött információk biztonsága, és az adatfeldolgozás átláthatósága iránt. 

Jelen szabályzat összefoglalja az Ön számára, hogy miért és hogyan gyűjtjük, ill. hogyan kezeljük az adatait a weboldalon, közösségi oldalainkon, kapcsolattartásunk és egyéb szolgáltatásaink során. Ezt a szabályzatot időről időre áttekintjük, hogy meggyőződjünk annak naprakészségéről, és ha módosítunk rajta, a legújabb verziót itt fogjuk közzétenni. A frissített tájékoztató a honlapon való közzététellel azonnal hatályba lép. Ha jelentős változtatásokat hajtunk végre, akkor arról értesítjük, és javasoljuk, hogy Ön is rendszeresen ellenőrizze, hogy a legfrissebb szabályokkal tisztában legyen! 

Jelen szabályzatot a hatályos törvényeket és rendelkezéseket figyelembe véve alakítottuk ki: 

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), 

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), 

 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”), 

 • és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („GDPR”) 


1.2 Ki az adatkezelő és mik az elérhetőségei? 

Adatkezelő: Padma Jógastúdió Kft. 

Székhely: 2628 Szob, Bő-szob tanya hrsz.: 000123/1. 

E-mail: padma@jogastudio.hu 

Telefon: +36 20 438-7010 

Cégjegyzék szám: 13-09-200106 

Adószám: 13256414-2-13

 

1.3 Mi is az a „személyes adat”, amit gondosan védünk, és megfelelően kezelünk? 

Ezzel sokat fog találkozni a szabályzatban. „Személyes adat” alatt az Önhöz, mint azonosítható személyhez kapcsolódó bármilyen adatot kell érteni. Például ide tartoznak olyan adatok, amelyek már önmagukban azonosíthatják Önt (mint pl. a neve, elérhetőségi adatai, számlázási címe, internetprotokoll („IP”)-címe, cookie-karakterlánc vagy eszközazonosítók), valamint olyan adatok, amelyek önmagukban nem azonosítják, de amelyek olyan azonosítókkal együtt tárolódnak, amelyek igen (például, hogy hogyan használja a szolgáltatásainkat, vagy mely országban használja azokat).

2.) Az adatkezelés módja, menete. 

2.1 Milyen céllal kezeljük személyes adatait? 

Csak abban az esetben használjuk az adatait, ha 

A. vagy a beleegyezését adta hozzá (pl. jelentkezett valamelyik programra, feliratkozott a hírlevelünkre, megvásárolta valamelyik online szolgáltatásunkat), 

B. vagy ha az az Ön által igényelt szolgáltatások elvégzéséhez szükséges (pl. az oktatóanyagok eléréséhez, elküldéséhez) kell, 

C. vagy ha az az Ön által is igényelt szolgáltatások javításához, továbbfejlesztéséhez szükséges (pl. javított oktatóanyagok biztosításához) elengedhetetlen, 

D. vagy ha az Ön által igényelt szolgáltatásokhoz kapcsolódó jogos érdekeink védelme megkívánja; 

E. vagy ha az a törvényes jogoknak vagy kötelezettségeknek való megfeleléshez szükséges (pl. számlát kell kibocsátanom az Ön számára), 

F. vagy ha az ebben a szabályzatban meghatározott, szokványos üzleti céljainkhoz azok elengedhetetlenek (pl. tájékoztatást küldjünk valamelyik következő eseményünkről, vagy akár meghívót küldhessünk rá). 

A. A beleegyezését a következő esetekben kérjük: 

 • az Ön által igényelt szolgáltatásokra vonatkozó kommunikációhoz; 

 • közvetlen marketingkommunikációk küldéséhez; 

 • bizonyos cookie-k tárolásához az eszközén (ha ehhez beleegyezés szükséges); 

 • az adott visszajelzéseinek a rögzítéséhez és kiértékeléséhez. 


Ha a beleegyezése alapján dolgozzuk fel az adatait, akkor a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a megfelelő rendszer-funkcionalitások használatával (pl. leiratkozás), vagy az elérhetőségeinken való megkereséssel (levélben jelezve azt). 

B. Az Ön által igényelt szolgáltatások elvégzése érdekében, hogy: 

 • a szolgáltatásaink elérhetők és használhatók legyenek az Ön eszközein (pl. az információk megjelenítésének módosítása az eszköztípusoktól függően); 

 • válaszok generálódjanak a keresési eredményei alapján; 

 • ezekkel kapcsolatos üzeneteket, értesítéseket vagy riasztásokat kapjon (pl. visszaigazoló e- mailek, egyéb alapvető fontosságú kommunikációk, riasztások, a szolgáltatásaink, szabályzataink, vagy egyéb feltételek változásairól, frissítéseiről szóló értesítések); 

 • megválaszoljuk a weboldal üzenetküldésében, e-mail-ben vagy közösségi oldalainkon keresztül küldött üzeneteit; 

 • ha van létrehozott regisztrációja, karbantartsuk, adminisztráljuk, és biztosítsuk annak naprakészen tartását és elérhetőségét; C. Az Ön által igényelt szolgáltatások javítása, optimalizálása, továbbfejlesztése érdekében, hogy: 

 • folyamatosan bővítsük, fejlesszük, ezáltal egyre jobbá tegyük a szolgáltatásainkat; 

 • az oldalunkon történő általános tevékenységet követni tudjuk; 

 • az Ön által megküldött visszajelzéseket feldolgozhassuk; 

 • az Ön által feltett kérdéseket, vagy a szolgáltatásaink használata közben tapasztalt problémákat megválaszolhassuk; 

 • megérthessük és kiértékelhessük, hogy a hozzánk látogatók mikor, miért, mire és hogyan használják az oldalunkat; 

 • az Ön által használt szolgáltatásainkkal kapcsolatos élményei minél inkább személyre szabhatók legyenek, hogy a lehető leghasznosabb, leghatékonyabb és legrelevánsabb élményeket biztosíthassuk az Ön számára; 

 • a stratégiailag fontos üzleti döntéseket megalapozó információk összesített, név nélkülivé tett adatállományok formájában való létrehozása lehetővé tehesse számunkra, hogy mintákat vagy trendeket tudjunk azonosítani; 

 • a szolgáltatásaink hibáit, illetve fejlesztendő területeit minél jobban be tudjuk azonosítani és ki tudjuk javítani, javíttatni. 


D. Az Ön által igényelt szolgáltatásokhoz kapcsolódó jogos érdekeink védelme érdekében, hogy: 

 • a jogos érdekeinket megfelelően és hatékonyan védeni tudjuk (pl. a csalások és lopások megelőzése, az adataink és anyagaink biztonsága során); 


Csak abban az esetben dolgozzuk fel jogos érdekből a személyes adatait, ha az releváns, megfelelő és a gyűjtés céljára korlátozódik. És természetesen mindig biztosítani fogjuk, hogy a jogos érdekünk ne legyen tisztességtelen kihatással az adataihoz fűződő jogaira és szabadságára. 

E. A törvényes jogoknak vagy kötelezettségeknek való megfeleléshez szükséges, hogy: 

 • a jogi követelésekből származó, megfelelőségi, szabályozási vagy könyvvizsgálati kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk. 


F. Szokványos üzleti céljainkhoz elengedhetetlenek, hogy: 

 • a szolgáltatásainkkal, tevékenységeinkkel (pl. képzések, workshopok, előadások, rendezvények) és az általunk nyújtott lehetőségekkel (pl. közösségi tér), eszközökkel (pl. weboldal) kapcsolatos információkról tájékoztatni tudjuk, ill. visszajelzéseit fogadni, értelmezni és kezelni tudjuk. Az adatkezelésnek tehát számos eltérő – ám egyidejűleg akár több – konkrét célja is lehet: 

a) online tartalomszolgáltatás; 

b) az üzleti tevékenységeinkkel összefüggő kapcsolattartás, 

c) az ügyfeleink, Felhasználóink azonosítása, velük való kapcsolattartás; 

d) a Felhasználói jogosultságok azonosítása; 

e) az internetes oldalunkon keresztül elérhető saját – vagy partnereken keresztül nyújtott – szolgáltatások vagy megrendelt termékek biztosítása; 

f) személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés; 

g) a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások, valamint hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele; 

h) egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése; 

i) statisztikák, elemzések készítése; 

j) közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, promóció stb.); 

k) egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása; 

l) az informatikai rendszer technikai fejlesztése; 

m) a Felhasználók jogainak védelme; 

n) az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése; 

o) az Adatkezelő tevékenységi körébe tartozó szerződések megkötésének és teljesítésének elősegítése. 

2.2 Milyen elvek mentén tesszük mindezt? 

 • A Személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kezeljük. 


 • A szolgáltatásaink igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat csak az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használjuk fel. 


 • A személyes adatokat csak a jelen szabályzatban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeljük. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. 


 • Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánnánk felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatjuk, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulást szerzünk, illetőleg lehetőséget biztosítunk számára, hogy a felhasználást megtiltsa. 


 • A megadott személyes adatokat nem ellenőrizzük. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. 


 • A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Mivel nem áll módunkban a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó (illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy) szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. 


 • A általunk kezelt személyes adatokat – a jelen szabályzatban megjelölt eseteken kívül további – harmadik félnek át nem adjuk. 


A jelen pontban foglaltak alól kivételt képez, mikor bizonyos esetekben (hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelők érdekeinek sérelme, a szolgáltatásaink biztosításának veszélyeztetése, stb.) harmadik személyek számára hozzáférhetővé kell tennünk az érintett Felhasználó elérhető személyes adatait.

Az adatok statisztikai célú, összesített formában történő felhasználása – mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat – nem minősül személyes adatok kezelésének, sem adattovábbításnak. 

 • A weboldalunk a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. 


 • Az általunk kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról illetve törléséről az érintett Felhasználót értesítjük (továbbá mindazokat, akiknek korábban – kivételes indokból – a személyes adatot adatkezelés céljára továbbítottuk). Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 


 • Gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról, megtesszük mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére minden olyan harmadik felet felhívunk, akik részére (kivételes indokból) Személyes adatokat továbbítunk. 2.3 Milyen forrásból és hogyan jutunk hozzá személyes adatokhoz? 

Szolgáltatásaink minden felhasználójáról gyűjtünk, tárolunk és feldolgozunk néhány információt, azonban következetesen sosem gyűjtünk több adatot a szükségesnél. 

Háromféle forrásból juthatunk személyes adatokhoz: 

A. Ön adja meg őket önkéntesen 

Az Ön által megadott információk tartalmazhatnak olyan személyes adatokat, amelyek a szolgáltatások igénybevételéhez szükségesek (pl. név és elérhetőségi adatok). De ide tartozhatnak az olyan tartalmak is, amiket a velünk vagy az érdekkörünkben álló további ügyfeleinkkel való kapcsolattartás érdekében oszt meg (pl. a szolgáltatásaink feltöltött adatok, fényképek). A lényeg, hogy mindig Ön dönti el, hogy meg kívánja-e adni ezeket az információkat. 

B. Automatikusan generálódnak ill. gyűjtjük be őket 

Bizonyos információk automatikusan generálódnak és kerülnek hozzánk a számítógépéről vagy eszközéről, miközben a szolgáltatásainkat használja. Ide tartozik az IP-címe, az Ön által a szolgáltatásainkhoz való hozzáféréshez használt eszközzel és böngészővel kapcsolatos információk, annak a weboldalnak az URL-címe, amelyről ellátogat hozzánk, és azon harmadik fél oldalak, amelyekre hivatkozásokra kattintva ellátogat az oldalukról való kilépéskor. Mindezek segítségével javíthatók az élményei, ill. biztosítható, hogy az Ön számára leginkább releváns tartalmakban részesüljön. 

C. Harmadik féltől kapjuk 

Néha harmadik féltől is kapunk információkat Önről, attól függően, hogy a velünk való interakció mely módját választotta. Például, ha egy promóciós partnerünkön keresztül látogat el weboldalunkra vagy ha továbbirányítunk egy szolgáltató weboldalára vagy alkalmazására, akkor tőlük is kaphatunk arra vonatkozó információkat, hogy folytatta-e ott a folyamatot.

Forrásuktól függetlenül személyes adatokhoz az alábbi módon juthatok: 

 • szolgáltatásaink értékesítése és reklámozása kapcsán, 

 • szerződéskötés esetén (pl. szolgáltatás igénybevétele), 

 • kapcsolattartás esetén, 

 • direkt marketing anyagok küldéséhez való hozzájárulás során, 

 • szakmai rendezvényeken, képzéseink kapcsán, előadásainkon való részvételkor, 

 • a szakmailag együttműködő kollégáinktól, Önnel kapcsolatban álló klienseinktől, 

 • illetve az általunk üzemeltetett honlap böngészése esetén log file-ok vagy cookie-k útján. 


A szolgáltatásainkat nem 13 évnél fiatalabb gyermekek számára terveztük, ezért 13 évnél fiatalabb gyermekek nem küldhetnek információkat a szolgáltatásaink számára azok felületein, ill. azokon keresztül. A 13 évnél fiatalabb gyermekekről tudatosan nem gyűjtünk személyes adatokat. Ha tudomásunkra jut, hogy 13 évnél fiatalabb gyermekről a szülei vagy gyámja kifejezett jóváhagyása nélkül jutottunk információkhoz, a vonatkozó információkat haladéktalanul töröljük. 

2.4 Milyen személyes adatokat kezelünk? 

Attól függően, hogy hogyan használja a szolgáltatásainkat, a személyes adatok következő kategóriáit gyűjthetjük és dolgozhatjuk fel, a fent ismertetett három különböző módon. 

 • Kapcsolattartási információk: 


Ide tartoznak a név, az e-mail-cím, a cím, a telefonszám és más hasonló információk. 

 • Azonosítási adatok: 


Ide tartoznak a személyazonosságot igazoló adatok, dokumentumok. 

 • Demográfiai információk: 


Kora, neme, tartózkodási helye, és preferált nyelve a szolgáltatásaink használatakor. 

 • Eszközre és tartózkodási helyre vonatkozó információk: 


Az eszközei általános adatai (pl. IP-címe, típusa, gyártmánya, modellje és operációs rendszere). 

 • Felhasználói és profilozási adatok: 

- A weboldalunkon (rendszereinkben) észlelt keresési előzményei és preferenciái. 

- A mód, ahogyan a szolgáltatásainkat használja (ideértve az Ön által a weboldalon és/vagy az alkalmazásainkban töltött időt, valamint hogy milyen oldalakat látogatott meg, és milyen funkciókat használt). 

- Azok az esetleges hivatkozások, amelyekre rákattintott, hogy a szolgáltatásainkra vagy a szolgáltatásainkról továbbirányítódjon (ideértve az átirányításban érintett szolgáltató azonosítását); 

 • Preferenciákkal kapcsolatos információk: 


A fiókjával társított, kiválasztott preferenciái, ideértve az Ön által elfogadott vagy megtagadott konkrét beleegyezéseket, az e-mailes és leküldéses értesítésekre vonatkozó preferenciákat, valamint a hirdetési preferenciáidat tartalmazó cookie-kat. 

 • Kommunikációs adatok: 


Minden Öntől kapott kommunikációt, úgy mint az elektronikus kommunikációs csatornákon (pl. online csevegés, azonnali üzenetküldés vagy közösségi oldal) történő visszajelzéseket, segítségkéréseket, valamint kérdéseket, beleértve az ezzel a kommunikációval társított metaadatokat (pl. az idő és dátum). 

 • Felhasználó által létrehozott vagy megadott tartalom: 


Az Ön által a rendszereinkben vagy a velünk folytatott bármely csatornán folyó kommunikáció során megadott, feltöltött adatok és tartalmak, ideértve a megjegyzéseket, fényképeket, videókat, ajánlásokat, preferenciákat és értékeléseket, valamint az ezzel a tartalommal társított metaadatokat, úgy mint idő és dátum. 

 • Közösségimédia-információk 


Mindazon információk (például név, e-mail-cím), melyeket Ön a nyilvánosan hozzáférhető közösségimédia profilodban (pl. LinkedIn, Facebook) harmadik fél által elérhető, nyilvános adatként megadott, és ők a saját feltételeiknek és adatvédelmi szabályzatuknak megfelelően azt számunkra is elérhetővé tették. 

2.5 Meddig tároljuk az adatokat? 

Fő szabály, hogy mindenképpen csak addig tároljuk személyes adatait, amíg szükségünk van rájuk. (A különböző típusú személyes adatokra különböző adatmegőrzési szabályok alkalmazhatók.) Így hát szeretnénk biztosítani arról, hogy amennyiben már nincs okunk vagy jogi kötelezettségünk a személyes adatai őrzésére, feldolgozására, úgy törölni fogjuk azokat, vagy olyan anonim módon fogjuk tárolni őket, hogy többé ne legyenek alkalmasak az Ön azonosításodra. Ezen belül az adatkezelés idejét az adatkezelés célja határozza meg. (Amennyiben több cél is vonatkozik valamelyik adatra, akkor a hosszabb megőrzési idő érvényesül). Ha az adatkezelés az Ön beleegyezésén alapul, akkor az adatokat addig kezeljük, amíg vissza nem vonja a hozzájárulását, kivéve, ha az adatkezelés célja ennél korábban megvalósult. Ha a jogszabály kötelezővé teszi számunkra egyes dokumentumok megőrzését, akkor az azokban foglalt személyes adatokat az adott jogszabályban előírt megőrzési idő alatt tároljuk. 

Ha van nálunk regisztrációja (fiókja), akkor annak érdekében, hogy annak teljes érvényességi időszaka alatt be tudjon jelentkezni és hozzáférhessen a szolgáltatásainkhoz, meg fogjuk őrizni az ehhez nélkülözhetetlen személyes adatait (pl. e-mail-cím, név). 

Más adatokat korlátlan ideig őrizhetünk meg (pl. az IP-címéhez társított weboldali aktivitását), melyek segíthetnek megérteni az ügyfeleink működését, hogy ezáltal javítani tudjuk a termékeinket és szolgáltatásainkat, valamint meg tudjuk védeni az üzleti érdekeinket.

2.6 Mikor osztjuk meg személyes adatait harmadik felekkel? 

Csak abban az esetben osztjuk meg a személyes adatait, ha Ön erre kér, ha az az Önnel történő együttműködés létrejöttéhez, vagy az Önnek történő szolgáltatásnyújtáshoz feltétlenül szükséges, valamint ha arra jogilag köteleznek. 

A. Személyes adatok harmadik felekkel való megosztása 

A felhasználóinkkal kapcsolatos információkat csak olyan kiválasztott harmadik felekkel osztjuk meg, akik a szolgáltatásaink teljesítését támogató módon nyújtanak különféle szolgáltatásokat (a továbbiakban „Harmadik fél adatfeldolgozók”-nak hívjuk őket). Ezek a Harmadik fél adatfeldolgozók a technikai infrastruktúra szolgáltatóitól az ügyfélszolgálati és hitelesítő eszközök szolgáltatóiig terjednek. (A Harmadik fél adatfeldolgozók székhelye vagy adatfeldolgozási helye a lakóhelyén kívüli országban is lehet!) 

A Harmadik fél adatfeldolgozók közé következők tartozhatnak: 

 • e-mail-kezelési és e-mail-küldési eszközök szolgáltatói (pl. ha feliratkozik a hírlevelünkre vagy más marketingüzenetekre, online tréningekre, ezeket harmadik fél e-mail-küldési eszközén keresztül fogjuk megküldeni Önnek); 

 • biztonsági és csalásmegelőzési szolgáltatók (pl. arra használjuk ezeket a szolgáltatókat, hogy azonosítsák az automatizált szoftverügynököket, melyek elronthatják a szolgáltatásainkat, továbbá hogy megakadályozzák az API-jaink helytelen használatát); 

 • adatösszesítő és analitikai szolgáltatók (akik lehetővé teszik, hogy hatékonyan figyelemmel követhessük és optimalizálhassuk a szolgáltatásaink nyújtását); 

 • szoftverplatformok szolgáltatói (akik segítenek az Önnel való kommunikációban); 

 • internetes felhőalapú tárolási szolgáltatók és más alapvető informatikai támogatási szolgáltatók; 


B. Adatok kiadása jogi és egyéb okokból 

Szükség esetén rendelkezésre bocsáthatjuk az adatait, ha: 

- azzal jogellenesen elkövetett vagy feltételezhetően jogellenesen elkövetett cselekményeket, például csalást tudunk megakadályozni, felderíteni, illetve büntetőeljárás alá vonni; 

- ha azzal egyéb károkat tudunk megelőzni; 

- ha az szükséges egy jogilag kötelező erejű kéréshez (pl. hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés), mikor harmadik személyek számára hozzáférhetővé kell tennünk az érintett Felhasználó elérhető személyes adatait, illetve az ellenem indított jogi eljárásra történő válaszadáshoz; 

- ha azzal ki tudjuk kényszeríteni jogainkat és követeléseinket (pl. jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatásaink biztosításának veszélyeztetése). 

2.7 Hogyan tartjuk biztonságban a személyes adatait? 

A személyes adatai védelme munkánk szerves részét képezi, azok titkosságának megőrzését elsődleges prioritásként kezeljük. 

Sajnos semmilyen weboldal vagy alkalmazás nem tudja garantálni a tökéletes biztonságot, mindenesetre mindent elkövetünk abból a célból, hogy személyes adatai a lehető legnagyobb

biztonságban tartsuk. A szolgáltatásainkat nyújtó rendszerek (weboldalak, hírlevélküldő rendszerek) a feldolgozandó adatok típusától függően számos technikai, szervezeti és adminisztratív biztonsági intézkedést, valamint sokféle, legjobb gyakorlatokat alkalmazó módszert tartalmaznak. Például a tárhelyszolgáltató az adatok tárolására felhő alapú szolgáltatásokat nem, a lokális tárolásra pedig az iparágban szabványos lemeztitkosítást és egyéb korszerű védelmi eszközöket (pl. határvédelem, vírusvédelem, adat és kommunikáció titkosítás) alkalmaz. Ha a személyes adatait az interneten keresztül továbbítani kell, az adatokat a biztonságuk érdekében TLS vagy HTTPS titkosítással továbbítjuk. 

A lokális eszközeinken (notebook, tablet, telefon, stb.) tárolt adatok esetében külső adattárolókra történő rendszeres mentési eljárást alkalmazunk, ill. az illetéktelen hozzáférések, támadások, adatvesztések és adatlopások kivédésére a ESET Internet Security és a Microsoft Vindows Deffender komplex védelmi eszközei által kettős, kombinált védelmi rendszert használunk. 

2.8 Hol tároljuk a személyes adatokat? 

A papír alapú személyes adatokat kizárólag székhelyünkön őrizzük és kezeljük: 

2628 Szob, Bő-szob tanya hrsz.: 000123/1.

Az elektronikus formájú személyes adatokat alapvetően saját eszközeinken, vagy megbízásunkból harmadik személyek által üzemeltetett szervereken tároljuk. 

Üzemeltetett weboldalunk: http://jogaoktatokepzes.com 

Külső szolgáltatók: 

 • Weboldalunk keretrendszerének szolgáltatója: Szolgáltató: WordPress Foundation 


Székhely: 660 4th Street, Box 119, San Francisco, California 94107, USA Web: https://hu.wordpress.org/about/privacy/ 

 • Szerver- ill. tárhelyszolgáltatónk: 


Szolgáltató: DiMa.hu Kft.

Székhely: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó

Web: https://www.dima.hu 

Fájl és tartalommegosztó szolgáltatónk: 

Szolgáltató: OneDrive, Microsoft Ltd. 

Székhely: 1 Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA Adószám: 

Web: https://privacy.microsoft.com/hu-hu 

 • Levelezőrendszereimet biztosítja: 


Szolgáltató: DiMa.hu Kft.

Székhely: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó

Web: https: https://dima/hu

 • Automatikus levélküldő rendszer: 


Szolgáltató: MailChimp, The Rocket Science Group, LLC 

Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA: Web: MailChimp Privacy Policy 

 • Számláinkat a SZÁMLÁZZ.HU oldalán készítjük: 


Szolgáltató: KBOSS.hu Kft. 

Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 126-128. 

Web: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/ 

 • Közösségi média felületként a következőket használom: 


Szolgáltató: Facebook Ltd. 

Székhely: 1 Hacker Way Menlo Park, California 94025, USA Web: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Szolgáltató: Instagram (Facebook Ltd.) 

Székhely: 200 Jefferson Dr, Menlo Park, California 94025, USA 

Web: https://help.instagram.com/155833707900388 

 • Lokális informatikai eszközök védelmi rendszerei: 


Szolgáltató: ESET Internet Security

Székhely: 1106 Budapest, Örs vezér tere 25/C Árkád Irodaház 4. emelet

Web: https://eset.com 

Szolgáltató: Windows Defender, Microsoft Ltd. 

Székhely: 1 Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA 

Web: https://privacy.microsoft.com/hu-hu 

 • Online fizetés:

 

Szolgáltató: Barion Payment Kft

Levelezési cím: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.

Telefon: +36 1 464 70 99

Email: hello@barion.com

A felsorolt külső szolgáltatók a számukra szükséges személyes adatok kezelését saját 

felelősségük mellett, adatvédelmi szabályzataik szerint végzik. 

2.9 Használunk-e sütiket (cookie-kat) vagy hasonló technológiákat? 

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv. rendelkezéseivel összhangban weboldalunk látogatójaként tájékoztatjuk, hogy azokon cookie-kat („sütik”) használunk. A szolgáltatásaink nyújtása során ezek megőrzik a tevékenysége bizonyos jellemzőit, így ezek technikai jellegű, statisztikai adatainak elemzésével olyan összefüggésekhez, információkhoz jutunk, melyek alapján szolgáltatásaink folyamatos javítását, optimalizálását, személyre szabását, a felhasználói élmények érdemi növelését biztosítani tudjuk. 

De mik is azok a sütik, vagy angolul cookie-k? 

A sütik (cookie-k) olyan kis méretű szöveges adatfájlok, amelyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógépén (vagy egyéb eszközén) annak böngészőjében. Olyan dolgokat rögzítenek, mint a preferenciái és beállításai, így a segítségükkel hozzájuthatunk azokhoz az információkhoz, melyek segítségével, azok elemzését követően a legkövetkezetesebb és leginkább releváns élményt tudjuk biztosítani az Ön számára. A cookie-kat még a tesztelni kívánt újításokkal kapcsolatos információk rögzítésére is használhatjuk, melyek során nyomon lehet követni, hogy hogyan használja a szolgáltatásainkat, és hogy ezek az újítások hatékonyak voltak-e. 

A weboldalunkon található cookie-k tőlünk, velem partneri viszonyban álló harmadik felektől, illetve esetleg független harmadik felektől (pl. hirdetők) származhatnak. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, akkor tuddja, hogy letilthatja azt a böngészője beállításaiban, ám ez a tiltás bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy akár meg is akadályozhatja. 

2.10 Milyen jogai vannak a személyes adatok tulajdonosainak? 

Hozzáférési jog: bármely adat tulajdonosa bármikor jogosult információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól. 

A helyesbítés joga: bármely adat tulajdonosának jogában áll személyes adatai helyesbítését kérni, ha azok helytelenek vagy pontatlanok. 

A törléshez való jog: bármely adat tulajdonosának bármikor joga van az általunk feldolgozott személyes adatainak törléséhez. Ez a jogosultság nem vonatkozik olyan adatkezelésekre, amik nem az Ön hozzájárulásán alapulnak (pl. törvényi előírások). 

Adathordozhatósághoz való jog: bármely adat tulajdonosának bármikor jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban (pl. PDF vagy Word) átadjuk neki, vagy egy általa megnevezett harmadik félnek. 

A tiltakozás joga: bármely adat tulajdonosa bármikor jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon az adatkezelés ellen.

 

Panasztétel joga: bármely adat tulajdonosának bármikor jogában áll panasszal élni felénk, vagy az illetékes szervek felé, amennyiben megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t vagy más adatvédelmi jogszabályt. Javasoljuk, hogy ez esetben mihamarabb lépjen velünk kapcsolatba. 

2.11 Hol tud panaszt tenni, jogorvoslatot kérni? 

Amennyiben úgy érzi, megsértettük a jogait, jogorvoslati lehetőségért vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz is fordulhat: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

Honlap: http://naih.hu 

Megköszönjük, ha panaszával első lépésben hozzánk fordul, együttműködésünkre minden esetben számíthat.


ÁSZF    |     Adatvédelmi Szabályzat