Naliní Női Jóga Oktatóképzés


A tanfolyam célja olyan átfogó gyakorlati tudást és elméleti ismereteket adni a résztvevőknek a női jógaoktatásának a területén, amellyel mind a saját életüket és saját magukat képesek fejleszteni, mind pedig megfelelően képesek legyenek felkészülni női jóga foglalkozások megtartására. A női jóga abban sajátos, hogy finomságával, rezgéseivel, gyakorlataival fizikai és finomabb szinten is elősegíti a nőiség átélését és a nőiség-tudatosságot. A mai világ a különféle ingereivel és presszióival igyekszik elnyomni a klasszikus szerepekből fakadó női mintákat. Ha egy nő elfordul a nőiségétől azért, hogy megfeleljen a világnak, amely körülötte van, akkor női problémáknak néz elébe. A Naliní női jóga gyakorlása visszavezet a természetes nőiséghez. A tanfolyam egy részén a saját nőiségünkkel fogunk foglalkozni, míg a másik felén, pedig a Női jóga oktatásnak az elsajátításával. A képzés során az elméleti ismeretek mellett elmélyült gyakorlati ismereteket szereznek a résztvevők. A tanfolyamon meghívott vendégek is színesítik az előadásokat. A leendő oktatókon kívül azokat is várjuk, akik csak a saját kedvükért, ismereteik és tapasztalataik bővítéséért szeretnék elvégezni a tanfolyamot.
Több mint 500 oldalas alap jegyzetet, plusz több száz oldalas szöveges valamint több órás média kiegészítő jegyzetet és segédanyagot kapnak a résztvevők.
A tanfolyam 330 órás, 14 hétvégét + 2x3 napos intenzív képzési napot (28 nap + a résztvevők számától függően 2-5 nap vizsga nap) vesz igénybe. A képzési napokon általában 9-17 óráig tart az oktatás. A tanfolyam ideje alatt 2x10 Naliní Női jóga foglalkozáson való hospitálás szükséges. 
Jelentkezési feltételek: Érettségi bizonyítvány, minimum 20 óra igazolt jógafoglalkozáson való részvétel, egészséges fizikum megléte. Javasolt, de nem feltétel a jógában való elméleti és gyakorlati jártasság. Javasolt, de nem feltétel elvégezni egy Naliní Női jóga alaptanfolyamot vagy fél évig kezdő Naliní női jógafoglalkozásra járni és/vagy Intim torna tanfolyamot elvégezni.
Jelentkezés a tanfolyamra
Jelentkezni lehet 50.000 Ft előleggel a recepción. A részvételeket a jelentkezések beérkezési sorrendje alapján tudjuk biztosítani. Minimum létszám 10 fő.

A képzésen leadott témák:
- Jóga alapfogalmai, filozófiája, története
- Alap hatha jóga gyakorlatok, technikák (ászanák, légzőgyakorlatok, relaxáció, energetikai rendszer, stb)
- Naliní Női jóga elmélet és gyakorlat (bemelegítő sorok, ászanák, pránájáma és légző gyakorlatok, relaxációs technikák, mudrák, bandhák, Naliní sorok, Naliní Női jóga módszertan, stb)
- Jóga Anatómia, fiziológia és pszichológia,
- Női egészséget segítő Naliní Női jóga technikák ,
- Alap női jóga terápia,
- Kriják-tisztító gyakorlatok,
- Ajurvédikus alapok,
- Szanszkrit nyelv alapismeretek,
- Relaxációs technikák,
- Meditációs technikák,
- Mantrák,
- Női egészséget segítő természetes gyógymódok,
- Testtudat-ismeret,
- Női egészségtan alapok,
- Órafelépítés-ismeret,
- Tanfolyamfelépítés-ismeret,
- Sportpedagógia,
- Sajátélmény-gyakorlat,
- Jóga szertartás ismeret (Menstruációs beavatási szertartás),
- Tantra ismeret,
- Gátizomtorna, mudrák, bandhák,
- Oktatói filmek vetítése,
- Oktatási elmélet és gyakorlat,
- Hospitálás,

A képzés során megszerezhető kompetenciák

A résztvevő a képzés végére:
- megismerkedik a jóga nyelvezetével,
- megismerkedik a jóga filozófiájával,
- képes egyéni Naliní® Női jóga foglalkozás megtartására,
- képes csoportos Naliní® Női jóga foglalkozás megtartására,
- megismeri a jóga speciális alkalmazási területeit,
- képes Naliní® Női jóga workshop megtartására,
- megismeri a női egészséget segítő szakmák működését, tevékenységét,
- megismeri a nőiség testi, lelki folyamatait,
- megismerkedik a női betegségek kialakulásával és annak kezelési módszereivel,
- képes tanácsokat adni a nőiség témakörében,
- elsajátítja a jóga női testre és lélekre ható gyakorlatait,
- képes továbbadni a Naliní® Női Jóga módszerét.

A képzésben résztvevő teljesítmény értékelése: 
A résztvevők tudásának folyamatközi figyelemmel kísérése érdekében a félév végén gyakorlati vizsga áll, amelynek (ki)értékelése alapján a résztvevők visszajelzést kapnak tudásuk fejlődéséről.
A képzés végén a résztvevők tudásának ellenőrzésére egy írásbeli és egy gyakorlati vizsga szolgál, melyek alkalmasak a képzéseken elsajátítható kompetenciák lemérésére. 
Az írásbeli vizsgán megfelelt minősítést kap az a résztvevő, aki minimum 80%-ot elér a feladat megoldásában. A gyakorlati vizsgán a bemutatott gyakorlatok alapján a vizsgáztató dönti el, megfelelő-e a résztvevő tudása. 
Továbbá a fentieken túl a résztvevőknek készíteniük kell egy minimum harminc oldalas záródolgozatot, melyet a képzés befejezésétől számított három hónapon belül kell leadniuk.
A vizsgákat a tanfolyam befejezésétől számított 3 hónapon belül le kell tenni. A tanfolyam záróvizsgájára és szükség esetén a két pótvizsgára (Pótvizsgadíj: 15.000 Ft) központilag meghirdetett időpontban kerül sor.

A képzésben résztvevő oktatók:
A tanfolyamot vezeti: Kovács Gyöngyi Naliní (Okleveles Jógaoktató (E-RYT 500 és RPYT), Naliní Női jóga módszer kidolgozója és oktatója, Birthlight Kismama jógaoktató, Babás jógaoktató, Dúla, Szülésfelkészítő tréner, Intim Torna Tréner, a Padma Jógastúdió alapítója és szakmai vezetője).

Valamint az alábbi szakoktatók:
- Szülész-nőgyógyász szakorvos
- Pszichológus
- Orvos-természetgyógyász
- Testtudat oktató
- Körtánc oktató
- Gyógytornász
- Sportpedagógus
- Diplomás szanszkrit nyelvtanár
- Képzett jógaoktatók
A képzés zárása

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: Amennyiben a résztvevő a megengedett hiányzást nem merítette ki és aktívan részt vett a képzésen, továbbá sikerrel teljesítette a záróvizsgákat, teljesítette a képzés alatt leadandó feladatokat, és a minimum hospitálásokat, a képzésről a Padma Jógastúdió két nyelvű tanúsítványt ad ki, amellyel igazolja, hogy a képzésen részt vevő, sikerrel elvégezte azt.