Padma Oktatói Modul


A Padma Jógastúdió a Yoga Alliance által regisztrált Naliní® Női Jóga, Kismama és Babás Jóga oktatóképző intézmény, tanúsítványaink a Yoga Alliance védjegyét viselik és nemzetközi szinten elismertek.

 

A Padma Jógastúdió több mint 15 éve szervez jógaoktató képzéseket, továbbképzéseket. Magyarországon elsőként indítottunk Kismama jóga, Babás jóga, és Női jóga alaptanfolyamokat, oktatóképzéseket. Tanfolyamaink az alkalmazott jóga területén belül speciális témákat ölelnek magukba, amely témák egy élethelyzetre, egy korosztályra, vagy életszakaszra vonatkoznak. A 14 év tapasztalata alapján folyamatosan fejlesztjük, továbbgondoljuk a képzéseinket, ahol minden képzésnél meghívott előadók, szakemberek segítenek elmélyíteni az adott tanfolyam témáját. 

Az oktatóképzéseinken nem sémákat tanítunk, hanem az a célunk, hogy önállóan gondolkodni tudó, kreatív, felelősségteljes jógaoktatókat képezzünk.

Természetesen egy képzés mindig az út eleje, elengedhetetlen a folyamatos önképzés (svádhyáya) egy tanfolyam befejezése után.

A Padma Jógaoktatói modul felépítése: Mivel a képzéseink alapvetően női képzések, ezért mindegyik tanfolyamhoz javasolt (de nem feltétel) elvégezni a Naliní Női jóga alaptanfolyamot, amely egy női önismereti tanfolyam, segít megérteni a bennünk zajló folyamatokat. Magunkat megértve többet tudunk adni másoknak oktatóként. Az alábbi táblázatban lehet látni azt a sorrendet, ahogy javasoljuk a képzések elvégzését. Ez a sorrend nagyon szépen magába foglalja a női életszakaszok szerinti jógaoktatás lehetőségét. Ettől függetlenül javasolt a Hatha jóga gyakorlataiban és elméletében való jártasság, és a rendszeres jóga gyakorlás.

 

Padma Jógaoktatói modul

Naliní Női jóga alaptanfolyam       Hatha jóga alaptanfolyam Naliní Női Jóga Oktatóképzés
Kismama és Babás Jóga oktatóképzés
Speciális továbbképzések 

Kedvezményeink:

- Részletfizetési lehetőség
- 10% kedvezmény vidékieknek
- Egy összegű befizetési kedvezmény
- 20% kedvezményt nyújtunk a Padma Jógastúdió bármelyik alaptanfolyamán vagy bármelyik oktatóképzésén végzetteknek, vagy az ilyen tanfolyamokon épp aktuális hallgatói jogviszonyban lévőknek
- 10% kedvezmény a PadmaShop termékeiből, és plusz van mennyiségi kedvezmény is!
- 50% kedvezmény jár a 4 alkalmas bérlet árából, és 20% kedvezményt tudunk biztosítani a wokshopok, tanfolyamok és táborok árából. Végzett Naliní Női jógaoktatóknak 50 % kedvezmény jár a wokshopok, tanfolyamok és táborok árából is.
- Tanfolyam specifikus kedvezmények

 

Naliní® Női Jóga Oktatóképzés, képzési programjának kivonata

1. A képzés során megszerezhető kompetenciák

A résztvevő a képzés végére:
- megismerkedik a jóga nyelvezetével,
- megismerkedik a jóga filozófiájával,
- képes egyéni Naliní® Női jóga foglalkozás megtartására,
- képes csoportos Naliní® Női jóga foglalkozás megtartására,
- megismeri a jóga speciális alkalmazási területeit,
- képes Naliní® Női jóga workshop megtartására,
- megismeri a női egészséget segítő szakmák működését, tevékenységét,
- megismeri a nőiség testi, lelki folyamatait,
- megismerkedik a női betegségek kialakulásával és annak kezelési módszereivel,
- képes tanácsokat adni a nőiség témakörében,
- elsajátítja a jóga női testre és lélekre ható gyakorlatait,
- képes továbbadni a Naliní® Női Jóga módszerét.

2. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei
- Iskolai végzettség: érettségi végzettség
- Szakmai gyakorlat: legalább 20 órában jógafoglalkozáson való részvétel (az adott jógastúdió/oktató által kiállított igazolás alapján)
- Egészségügyi alkalmasság: elvárás a jóga során használt mozgások kivitelezésére való képesség (az egészséges fizikum megléte)

3. A képzésben való részvétel feltételei
- Részvétel követésének módja: A résztvevők által kitöltött jelenléti ív, és az oktató által vezetett haladási napló alapján.
- Megengedett hiányzás: A megengedett hiányzás mértéke a képzés óraszámának 20%-a (azaz 66 óra).
- Az elméleti foglalkozásokról való megengedett hiányzás mértéke: 15% (50 óra)
- A gyakorlati foglalkozásokról való megengedett hiányzás mértéke: 5% (16 óra)
- A megengedett hiányzás túllépésének következményei: Amennyiben a résztvevő hiányzásainak mértéke megközelíti ezt a keretet, a tanfolyamvezető írásban figyelmeztetőt küld részére, amelyben kitér a megengedett mértékű hiányzás túllépésének következményeire. Ha a résztvevő hiányzásainak mértéke ennek ellenére meghaladja a megengedett szintet, vizsgára nem bocsátható, amíg a képzési időn túl kiegészítő, felzárkóztató foglalkozás(ok)on részt nem vesz. Ezek terjedelmét és pontos körülményeit a tanfolyamvezető és az oktató közösen határozzák meg.

4. Tervezett képzési idő
- Elméleti órák száma 80 óra
- Gyakorlati órák száma 250 óra
- Összes óraszám 330 óra

5. A tananyagegységek megnevezése
- Jóga alapok
- Naliní® Női Jóga módszer
- A női test és lélek
- Oktatási ismeretek

6. Csoportlétszám
- Maximális csoportlétszám 30 fő
- Minimális csoportlétszám 6 fő

7. A képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása:
A résztvevők tudásának folyamatközi figyelemmel kísérése érdekében a félév végén gyakorlati vizsga áll, amelynek (ki)értékelése alapján a résztvevők visszajelzést kapnak tudásuk fejlődéséről.
A minősítés végeredményében kétféle lehet: megfelelt/nem felet meg. Gyakorlati ellenőrzés során annak a résztvevőnek megfelelő a gyakorlati tudása, aki a feladatot önállóan, segítségkérés nélkül, helyesen képes elvégezni, és a gyakorlat elvégzése közben szóban kifejti a kapcsolódó szakmai ismereteket.
Amennyiben a résztvevő teljesítménye nem felelt meg, úgy a tanfolyamvezető döntése szerint felzárkóztató szóbeli és/vagy gyakorlati konzultációra kerül sor a képzést vezető oktató által, kitérve a résztvevő tudásbeli hiányosságainak beazonosítására.

A képzés végén a résztvevők tudásának ellenőrzésére egy írásbeli és egy gyakorlati vizsga szolgál, melyek alkalmasak a képzéseken elsajátítható kompetenciák lemérésére. A vizsgákon jelen van a tanfolyamvezető és a szakmai vezető.
Az írásbeli vizsgán megfelelt minősítést kap az a résztvevő, aki minimum 80%-ot elér a feladat megoldásában. A gyakorlati vizsgán a bemutatott gyakorlatok alapján a vizsgáztató dönti el, megfelelő-e a résztvevő tudása.

Továbbá a fentieken túl a résztvevőknek készíteniük kell egy minimum harminc oldalas szakdolgozatot, melyet a képzés befejezésétől számított három hónapon belül kell leadniuk.

A vizsgákat a tanfolyam befejezésétől számított 3 hónapon belül le kell tenni. A tanfolyam záróvizsgájára és szükség esetén a két pótvizsgára központilag meghirdetett időpontban kerül sor.

8. A képzés zárása
- A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: Amennyiben a résztvevő a megengedett hiányzást nem merítette ki és aktívan részt vett a képzésen, továbbá sikerrel teljesítette a záróvizsgákat, a képzésről az Intézmény tanúsítványt ad ki, amellyel igazolja, hogy az adott képzésben résztvevő – a megengedett hiányzás mértékét nem meghaladóan – részt vett a képzésen, és sikerrel elvégezte azt.

 

Kismama és Babás Jóga Oktatóképzés, képzési programjának kivonata

1. A képzés során megszerezhető kompetenciák

A résztvevő a képzés elvégzése után:
- képes egyéni kismama jóga foglalkozás megtartására,
- képes csoportos kismama jóga foglalkozás megtartására,
- megismeri a jóga speciális alkalmazási területeit,
- képes egyéni és csoportos kisbabás jóga foglalkozás megtartására,
- képes egyéni és csoportos nagy babás jóga foglalkozás megtartására,
- képes szülésfelkészítő kismama foglalkozás megtartására,
- képes szülésfelkészítő workshop megtartására,
- megismeri a babamasszázs alapjait,
- megismeri a várandósságot segítő szakmák működését, tevékenységét,
- megismeri a várandósság testi, lelki folyamatait,
- megismeri a várandósság és a szülés közbeni komplikációkat,
- megismeri a szülést segítő szakmák működését, tevékenységét,
- megismeri a csecsemő beszédfejlődésének folyamatát,
- megismeri a csecsemő mozgásfejlődésének folyamatát,
- képes tanácsokat adni az anya és gyermeke közötti kötődés erősítéséhez.

2. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei
- Iskolai végzettség: érettségi végzettség
- Szakmai gyakorlat: legalább 20 órában jógafoglalkozáson való részvétel (az adott jógastúdió/oktató által kiállított igazolás alapján)
- Egészségügyi alkalmasság: elvárás a jóga során használt mozgások kivitelezésére való képesség (az egészséges fizikum megléte)

3. A képzésben való részvétel feltételei
- Részvétel követésének módja A résztvevők által kitöltött jelenléti ív, és az oktató által vezetett haladási napló alapján.
- Megengedett hiányzás: A megengedett hiányzás mértéke a képzés óraszámának 20%-a (azaz 30 óra).
- Az elméleti foglalkozásokról való megengedett hiányzás mértéke: 15% (23 óra)
- A gyakorlati foglalkozásokról való megengedett hiányzás mértéke: 5% (7 óra)
- A megengedett hiányzás túllépésének következményei: Amennyiben a résztvevő hiányzásainak mértéke megközelíti ezt a keretet, a tanfolyamvezető írásban figyelmeztetőt küld részére, amelyben kitér a megengedett mértékű hiányzás túllépésének következményeire. Ha a résztvevő hiányzásainak mértéke ennek ellenére meghaladja a megengedett szintet, vizsgára nem bocsátható, amíg a képzési időn túl kiegészítő, felzárkóztató foglalkozás(ok)on részt nem vesz. Ezek terjedelmét és pontos körülményeit a tanfolyamvezető és az oktató közösen határozzák meg.

4. Tervezett képzési idő
- Elméleti órák száma 51 óra
- Gyakorlati órák száma 99 óra
- Összes óraszám 150 óra

5. A tananyagegységek
A tananyagegységek megnevezése:
- Várandósság és jóga
- Szülésfelkészítés
- Jóga babával

6. Csoportlétszám
- Maximális csoportlétszám 30 fő
- Minimális csoportlétszám 6 fő

7. A képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása
A képzés végén a résztvevők tudásának ellenőrzésére egy írásbeli és egy gyakorlati vizsga szolgál, melyek alkalmasak a képzéseken elsajátítható kompetenciák lemérésére. A vizsgákon jelen van a tanfolyamvezető és a szakmai vezető.
Az írásbeli vizsgán megfelelt minősítést kap az a résztvevő, aki minimum 80%-ot elér a feladat megoldásában. A gyakorlati vizsgán a bemutatott gyakorlatok alapján a vizsgáztató dönti el, megfelelő-e a résztvevő tudása. A vizsgákat a tanfolyam befejezésétől számított 3 hónapon belül le kell tenni. A tanfolyam záróvizsgájára és szükség esetén a két pótvizsgára központilag meghirdetett időpontban kerül sor.

8. A képzés zárása
- A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: Amennyiben a résztvevő a megengedett hiányzást nem merítette ki és aktívan részt vett a képzésen, továbbá sikerrel teljesítette a záróvizsgákat, a képzésről az Intézmény tanúsítványt ad ki, amellyel igazolja, hogy az adott képzésben résztvevő – a megengedett hiányzás mértékét nem meghaladóan – részt vett a képzésen, és sikerrel elvégezte azt.

 

 


ÁSZF    |     Adatvédelmi Szabályzat